Profilen Fredrik Paulún
Även en liten förändring till det bättre gör en stor skillnad, t ex att byta ut en dålig frukost mot en bra.

Läs mer
Dagens fråga
Sover du gott på natten?


 Se resultat

Träna hemma

Cykeltävlingen

Testa din In- och Utbalans!

Goda gärningar smittar av sig!


Nu finns det vetenskapliga bevis för att vänlighet sprider sig från person till person till person. Människor som tar del av en god gärning hjälper i sin tur andra människor, som inte behöver ha med den ursprungliga gärningen att göra. På så vis växer ett socialt nätverk fram och vänligheten växer exponentiellt. Och det behövs bara en handfull människor för att göra skillnad!

Forskare från University of California, San Diego och Harvard har studerat hur människor agerar när de deltar i välgörenhetsspel, där deltagarna har möjlighet att samarbeta med varandra. Deltagarna kände inte varandra och man spelade aldrig med samma person mer än en gång.
Studien visar att när en person i välgörenhetsspelet skänker pengar för att hjälpa andra, så är det större chans att mottagarna i sin tur skänker pengar till andra deltagare i framtida välgörenhetsspel. Detta skapar en dominoeffekt där en persons generositet först sprider sig till tre personer, som i sin tur sprider vänligheten till nio personer som de interagerar med i framtiden, vilka i sin tur sprider det vidare till ytterligare personer...

Att ta del av en god gärning gör att man ”pay it forward” , dvs man återbetalar vänligheten genom att hjälpa andra som inte var inblandade från första början. På så sätts bildas en kaskad av samarbete som påverkar många människor i ett socialt nätverk.

Forskarna tycker att det är spännande att se att vänlighet sprider sig till personer man inte känner eller aldrig kommer att träffa. Experimentet visade också att ovilja att samarbeta också sprider sig, men varken mer eller mindre än samarbetsviljan.

”Det finns ett starkt fundamentalt samband mellan sociala nätverk och välvilja", säger Nicholas Christakis en av forskarna bakom studien. ”Flödet av goda och önskvärda egenskaper som bra idéer, kärlek och välvilja krävs för att sociala nätverk ska överleva, och sociala nätverk krävs för att sådana goda egenskaper ska spridas. Människor formar sociala nätverk eftersom fördelarna med gruppsamhörighet överväger nackdelarna.”

Källor:
Fowler JH, Christakis NA. Cooperative behavior cascades in human social networks. www.pnas.org
Välviljans dominoeffekt bevisad. www.svt.se 2010-03-09
Acts of kindness spread surprisingly easy: Just a few people can make a difference. www.sciencedaily.com 2010-03-10
boldruler Läs tidigare artiklar